Kuva hyvä kylähenki tuo iloa elämään

 

Kuvagalleria

Kuvat: Esa Urhonen

Santtion kylä

"Puusta rakennettu kylä meren rannalla"

Kylälle ominaista ovat meren läheisyys, puurakentaminen ja uutena tunnuskuvana perinneruusut. Meri on tuonut elantoa sekä kalastuksen että merenkulun kautta, mikä on osaltaan luonut yhteistyöhenkeä kylälle vuosisatojen aikana.

Kylän keskustan puutalot on rakennettu lähekkäin kuin Vanhassa-Raumassa.  Puurakentamisen perinteeseen on kuulunut myös puulaivojen rakentaminen.

Aluelle hyvin sopivia perinteisiä juhannusruusuja kylälle on alettu kasvattaa vuodesta 1999 alkaen.

Santtiolle kannattaakin poiketa erityisesti kesämatkoilla. Ilmi-talon pihapiirissä on uimaranta ja Maininki-talon pihalla kukkivat upeat juhannusruusut. Kävely Santtion Kylätietä pitkin on jo elämys sinänsä kaupunkien meluisaan ympäristöön tottuneelle.

Juhlatilaisuuksia tai muita tilaisuuksia varten on mahdollista vuokrata kylätalo-Maininkia, kannattaa myös kysyä Ilmi-talosta. Santtio-porkarpaatilla on saatavilla tilauspurjehduksia.

Lue lisää...

Missä?

Santtio on noin parinsadan asukkaan kylä Varsinais-Suomessa. Kylä on Pyhärannan kunnassa Raumalta Uuteenkaupunkiin vievän Rantatien varrella.